Nákupný košík
0

Rady a tipy

Ochrany čerpadla

V tejto sekcii mame pre vás zhrnuté základné informácie potrebné pre výber tej správnej vodárne pre vaše použitie. Správne vybraná vodáreň, veľkosť jej nádrže a voľba jej riadenia je kľúčová pre budúce bezproblémové fungovanie.

Sumoto SumoDry

Komfortný kontrolný box pre ponorné a povrchové čerpadlá s ochranou behu na sucho bez použitia hladinových sond (sleduje prúdovú záťaž – kosínus fí).

Sumoto Sumo dry
kompletná ochrana čerpadla
    Obsahuje:
  • ochrana proti preťaženiu
  • ochrana proti chodu na sucho
  • ochrana proti výkyvu napätia
  • ochrana proti skratom
  • ochrana proti výpadku fázy

Ochrana čerpadla proti behu na sucho

  • Vypína čerpadlo pri nedostatku vody v čerpadle.
  • Po montáži vždy odskúšajte funkčnosť zariadenia!

Tepelná ochrana chodu na sucho TO-N/1000

Tepelná ochrana TO-N/1000 (slovenský výrobok) zabraňuje chodu čerpadla bez vody (nasucho) a tým jeho poškodeniu zadretím hydraulických častí.

Zariadenie kontinuálne sleduje teplotu vody v čerpadle a ak sa preruší prítok vody na saní do čerpadla, dochádza postupne k prehrievaniu zbytku vody v čerpadle (od bežiaceho elektromotora), po zohriatí vody na určitú teplotu zariadenie vypína nevratne elektromotor čerpadla. Zariadenie zostáva v stave poruchy až do manuálneho reštartu užívateľom. Zariadenie je vhodné pre povrchové čerpadlá, má jednoduchú inštaláciu tak, že namiesto vypúšťacej skrutky vpredu dolu na čerpadle sa zaskrutkuje teplotná sonda s príslušným závitom (dodáva sa G1/4", G1/8", alebo M10).

Osvedčená konštrukcia, spoľahlivosť, slovenský výrobok.

Tepelná ochrana chodu na sucho TO-N/1000

Hladinové spínače

Hladinové spínače Elektródové zariadenie EZH-12 snímajúce výšku hladiny v studni, schopné odpojiť napájací obvod čerpadla pri jej poklese pod nastavenú úroveň. Jednofázový motor môže byť ovládaný priamo, pri trojfázovom motore je potrebné inštalovať stykač. Vhodné do kopaných a vŕtaných studní.

Plavákové spínače

Jednofázové plaváky mechanicky spínajúce napájací obvod čerpadla, prípadne ďalšie elektrické obvody, v závislosti na výške hladiny (ochrana chodu na sucho). Dĺžka: 0,6m, 2m, 3m, 5m, 10m. Plavákové spínače je potrebné inštalovať tak, aby spoľahlivo "plávali" v čerpanom priestore (aby sa nezapreli o steny nádrže a pod.), dĺžku kábla treba nastaviť tak, aby po vyčerpaní spoľahlivo vypol čerpadlo, časť vody v nádrži vždy zostáva. Po montáži ochrany vždy odskúšajte funkčnosť zariadenia. Použitie: u ponorných čerpadiel, v kopaných studniach, nádržiach a pod.

Ochrany chodu na sucho snímajúce tlak

Upozornenie: u ochrán na princípe sledovania tlaku vody vo výtlačnom potrubí (napr. BRIO, LP 3, ochrany AL-KO, Hydrocontrol a pod.) je pre zabezpečenie správneho fungovania ochrany chodu čerpadla bez vody zabezpečiť, aby statický tlak nad zariadením bol vždy menší ako vypínacia hodnota tlaku nastavená na zariadení, pretože vyšší statický tlak mu neumožní vypnúť čerpadlo). Nad zariadenie treba vždy osadiť spätnú klapku (zachytávajúcu spätný tlak). Po montáži ochrany vždy odskúšajte funkčnosť zariadenia.

Ochrana proti chodu na sucho LP/3

Jednofázový spínač sledujúci tlak vo výtlačnom potrubí čerpadla. Vodný stĺpec nad spínačom nesmie byť vyšší ako jeho nastavený spínací tlak, inak je treba nad spínač nainštalovať spätnú klapku. Nevratné vypnutie. Nad zariadenie treba vždy osadiť spätnú klapku. LP/3 je z výroby nastavené na 0,1 bar (to znamená, že najvyššia výška rozvodu vody nad LP/3 nesmie dosiahnuť 1m). LP3/18 je z výroby nastavené na 0,5 bar). Po montáži ochrany vždy odskúšajte funkčnosť zariadenia.

LP3 nie je vhodné pre používanie vo vodárňach, možnosť použitia výlučne len pri sólo čerpadlách!