Nákupný košík
0

21. 09. 2021

Cookies

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

  1. Účely spracúvania osobných údajov: google analytics
    Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
  3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.
  4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania Cookies

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Typ cookies Využitie Platnosť cookies
Bezpodmienečne potrebné/základné - pre najdôležitejšie funkcie potrebné/základné webovej stránky, umožňujúce správne fungovanie webovej stránky
- pamätá si používateľské meno, ktoré Vám poskytne rýchle prihlásenie pri najbližšej návšteve stránky
- tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely
1 rok
Funkčné - využívajú sa na zlepšenie služby pre používateľa, prispôsobujú používateľské rozhranie
- podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú informácie o preferenciách
- cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste narazili
Po opustení stránky
Výkonnostné cookies a cookies pre cielenie - analytické cookies - vvyužívajú sa analytické nástroje tretích strán (google analytics) na zlepšenie kvality - analytické cookies obsahu pre návštevníkov stránky - zbierajú sa štatistické údaje ako počet návštevy na webovej zobrazení stránky a odkazov na našu stránke stránku a počet návštev
- pomáhajú porozumieť ako sa správajú návštevníci stránok
- pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť webovej stránky
- tieto cookies nezhromažďujú žiadne
- informácie na zistenie Vašej identity - sú anonymné
Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke
Zdieľanie na - využívanie sociálnych sociálnych sieťach - využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok, pomocou tlačidiel rokoch od poslednej
- ,,páči sa mi" a „zdieľať"
- vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie ich služieb
- zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na internete a na webových stránkach, ktoré používate
Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke
Kvalitné zobrazenie - vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie načítavanie obsahu a napomáhajú kompabilite Vymazané po zatvorení prehliadača
Vlastníka stránky - podľa daného nastavenia stránky
- môžu byť ,,čítané" len danou webovou stránkou (počet návštevníkov na stránke, odkiaľ prichádzajú a ktoré časti stránok navštívili)
1 rok

V Piešťanoch, dňa 21. 09. 2021